Introducing : Ken Thaodee

Written by Kimberly


NEDERLANDS

Enkele dagen geleden begaf ik mij richting Antwerpen voor een bezoekje aan student modeontwerp Ken (Boonsong) Thaodee. We kennen elkaar van het middelbaar en zijn werk moet zeker gezien worden, bij deze stel ik u graag voor aan Ken Thaodee.

Hij is geboren in Thailand en opgegroeid in België. Hij brengt zijn dagen door in de Modeacademie van Antwerpen, waar hij momenteel in zijn derde bachelor zit. © Kimberly Hoskens 

Voor de ontwerpen die ik mocht aanschouwen, heeft hij zijn inspiratie bij de keramieke werken van Picasso gehaald. Op zijn eigen persoonlijke en grafische manier heeft hij de werken van Picasso geïnterpreteerd in zijn kledingstukken. Elk ontwerp is van het patroon tot de laatste stik met de hand vervaardigd. Naast textiel maakt hij ook gebruik van keramiek in deze ontwerpen.

Mode is een mix tussen een vakmanschap en iets creatiefs. Veel mensen onderschatten dat het ook heel technisch is. Voordat je iets stikt of maakt, moet je plannen maken en moet je anatomisch denken. Je moet inzicht hebben. Eerst is er de voorbereidende fase, inspiratie zoeken, tekenen, technische tekeningen maken. Dan moet je beginnen aan het tweede deel, dat is de kleding. Het is een medium om uw inspiratie en voorbereidend werk te vertalen. Het is dus een vertaling van wat je in jouw hoofd hebt in kledingvorm.”


 © Kimberly Hoskens 


Het meest opvallende aan deze ontwerpen is zijn kleurgebruik. “Picasso heeft duizenden keramieke stukken gemaakt. De kleuren en contrasten tegenover elkaar inspireerden mij.” Hetgeen wat mij het meeste aanspreekt aan deze ontwerpen is dat ze enorm toegankelijk zijn en ik ze zo zou willen dragen in het dagelijkse leven.

In het middelbaar studeerde Ken een grafische richting. Dit gebruikt hij in het tot stand brengen van zijn ontwerpen. “Mode is een combinatie tussen twee verschillende dingen. Je kan grafisch werk studeren, waarbij je illustraties maakt en schildert, maar je kan ook snit en naad volgen. Ik vind de combinatie tussen deze beide heel interessant.”

 © Kimberly Hoskens 

Zelf is Ken een verlegen iemand, waardoor hij niet meteen naar voor wil treden. Hij laat zijn ontwerpen aan het woord. “Ik ben een verlegen iemand, ik kan niet tegen alle aandacht en de glamour van de modewereld. Veel mensen snappen niet dat er een heel proces achter schuilt.”

Nadat ik de vraag 'Waarom is mode kunst?' stelde ontstond er een korte stilte. 

“Meestal omdat het gedragen wordt, wordt het niet als kunst gezien. Het is ook gemaakt, maar op een andere manier. Nu ik in een school zit, is het minder commercieel gericht. Het is eerder voor de esthetiek, ik denk dat kunst hier rond draait, het moet iets uitlokken bij de mensen.”


 © Kimberly Hoskens __________________________ENGLISH

A few days ago, on a beautiful spring day, I hopped on a train to Antwerp and I visited the student fashion design Ken (Boonsong) Thaodee. We know each other from high school and I think that his works are ones to be seen, without further a do I would like to introduce you to Ken Thaodee.

He is born in Thailand and raised in Belgium. He spends his days in the fashion academy in Antwerp, where he's currently in his third bachelor.


 © Davis Lam 


The designs I got to admire are inspired by the ceramic works by Picasso. In his own personal and graphic way, he has interpreted the works of Picasso in his designs. Each design is made by hand, from the pattern until the last stitch. Besides textiles he uses ceramic in these designs.

"Fashion is a mix between craftsmanship and creativity. A lot of people underestimate that it can also be very technical. Before you start stitching, you have to make plans and you have to think anatomically. You have to have insight. First there's the preparatory fase, searching for inspiration, drawing, making technical drawings. Then you start with the second part, the clothing. It's a medium to translate your inspiration and your preparatory work. So it's a translation of what's in your head in the form of clothing.”


 © Kimberly Hoskens 

The most notable thing about his designs are his use of colour. “Picasso has made thousands of ceramic pieces. The colours and the contrasts against each other inspirated me.” The thing that spoke to me the most is that his designs are very wearable and I would love to wear them in everyday life.

Ken studied a very graphical study. This is what he uses in the process of designing. “Fashion is a combination of two different things. You can study graphics, where you make illustrations and paintings, but you can also follow sowing. I find the combination of these two very interesting.”

 © Kimberly Hoskens 

He is a very shy person, which is why he doesn't want to come forward. He lets his designs do the talking. “I am a shy person, I can not handle the attention and the glamour of the fashionworld. A lot of people don't understand that there's a whole process behind it.”


There was a silence after I asked the question “Why is fashion art?”

Mostly because it's worn, it's not seen as art. It is also made, but in a different way. Now that I am in school, it's less focussed on the commercial aspect. It's more for the aesthetics. I think art revolves around that, it should provoke something in people.”


 © Kimberly Hoskens 


_____


Kimberly

0 reacties:

Feel free to leave a comment

 

Céline

Kimberly

Meltem